Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

Nedenfor ser man et fotografi fra Nidarosdomen, i retning der orglet – ifølge vedtatte plan – skal komme i full størrelse. Ved siden av den datagenererte tegningen fra orgelbygger Kuhn. Man ser bl.a. hvilket svært dårlige inntrykk av kirkerommet Kuhns tegning gir.

fra-punkt-tre-uten-og-med

rosevindu-med-uten-orgel

Orgelprosjektet med hele Steinmeyerorglet foran glassmaleriet er vedtatt. Til høyre ser vi hvordan rosevinduet vil fortone seg, med orglet «restaurert» ved rosevinduet, slik det er vedtatt, når en voksen person står ca 28 meter fra vestveggen. Går man litt nærmere (eller er litt lavere) vil også øvre del av billedrekken forsvinne bak orglet. Rosevinduet er 8 m bredt og 12 m høyt. Den storartede figurrekken i vinduet, vil – som vi ser – med nyoppstillingen av orglet ikke lenge kunne sees vest i kirken. Man må over 54 meter mot øst for å kunne se hele vinduet. Men da er alle detaljer for små. Dette er en grov krenkelse av Gabriel Kiellands mesterverk i Nidarosdomen. 

Slik er rosevinduet – se stort bilde som stod over helside i Aftenposten 1. juni 2012.

«I Vestfrontens Rosevindu, som er det sentrale ledd i glassmalerienes ikonografiske komposisjon, er skildret den ytterste dag« (domkirkearkitekt Helge Thiis, 1953).

Klikk og se større bilde av Rosevinduet slik det er og vil bli.  

Klikk her og får du frem en gjennomgang – med bilder – av hva Rosevinduet er m.m.

Takk til Kato Nykvist i Nationen som har fotografert, og til BONO som forvalter Gabriel Kiellands rettigheter – for  tillatelse til å legge ut disse bildene.

img 7647

Rosevinduet sett fra korsalteret.

img 7659

Rosevinduet og spillepulten til Steinmeyerorglet, samt en del av orgelverket, slik det er idag. 

img 7653

Nærbilde av Rosevinduet, med Kristus i sentrum. 


 Her er en tegning av orglet – slik det er planlagt og vedtatt – inn i kirken. Tegningen er ganske skissemessig, bl.a. vil de største pipene bli større enn på tegningen.

nidarosdomen-m-kuhn-orgel-fotomontasje-dn

 

skipet-mot-vest-med-orgel-438

Skipet mot vest med Steinmeyerorglet bak Wagnerfasaden, fra 1962 til 1993.

Klikk her så får du opp en forklaring om Wagnerfasaden foran Rosevinduet.

fra-gulv-vest

Arkivet ved NDR lot oss, den 27. juni 2012, få legge ut de to (små) bildene over teksten.

Hvis du klikker på denne teksten, så får du opp en kronikk om Rosevinduet i fare, som stod i en avis første gang 9. mai.

 

Aftenpostens morgennummer den 26. juli 1930 hadde svært meget fra Trøndelag, bl.a. tegning fra kirken og Steinmeyerorglet på første side. 

Her er foto fra Nidarosdomen i 1938, med orglet i nordre tverrskip. Steinmeyerorglet har fasaden til Wagner-orglet. Bildet er fra Orgler i et skyggeland, side 31.