Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

www.melhus-kirke.no

Nederst på denne siden er dokumenter/opplysninger lagt ut i april 2015.

Rett under denne teksten legges stadig ut nytt stoff i saken, det legges ut nytt øverst (uavhengig av om det er av eldre dato enn det under).

Et dokument skrevet av Bjørn Kåre Moe om Personforfølgelse innen kirken i Melhus ble sendt til fellesrådets nestleder og Melhus kommunes varaordfører den 10. juni 2016. Det er ikke kommet en eneste reaksjon. Nå (15. juli 2016) er det lagt ut (trykk på Personforfølgelse).

10 personer sendte klage over kirkevergen til fellesrådet 29. februar 2016, og krevde kirkevergens avgang. Klagen er ikke behandlet, bare avvist under Eventuelt-sak i rådet, med kirkevergen til stede. Hvis du som leser dette ikke synes at dette  bør legges ut på nettet, så har kirkeledelsen selv lagt ut en tilsvarende (men lengre) klage, sendt av 6 personer i 2013, se saksdokumentet på kirkens nettside, lenke her, eller les saksdokumentet som pdf.

Bjørn Kåre Moe skrev den 9. juni 2016, en utgreiing om Orgelsaken i Melhus, vedståelsesfrist og kontraktbestemmelsene, som ble sendt til varaordfører og nestleder i Melhus kirkelig fellesråd med tillegg av 21. juni 2016. Moe viser til kirkens egen ulysning av saken på Doffin, der finner man på alle dokumentene, ved utlysningen, bl.a. forslag til kontraktbestemmelser, som skal men overhodet ikke ble fulgt i den såkalte orgelkontrakten av 30. april 2015.  

Les i Trønderbladet 16. juni åpent brev om kirken og grovt brudd på regelverket.

Oddvar Frisvoll og Kristine Kaasa Moe hadde et åpent brev i Gaula 15. juni, til fellesråd og menighetsråd, det står under Aud Lunde Solems innlegg. Brevet dreier seg om orgelsaken og grovt brudd på regelverket.

Aud Lunde Solem skrev innlegg i Trønderbladet 14. juni og Gaula 15. juni.

 Steinar Nyland, Oddvar Frisvoll og Kristine K. Moe skrev om avtalen og kantoransettelsen i Trønderbladet 7. juni 2016. 

Kari Frisvoll, tidligere kantor i mange år i Melhus, skrev et innlegg verdt å lese, i Trønderbladet den 7. mai 2016.

Avtalen av februar 2016 mellom Melhus kirkelig fellesråd og kantor Bjørn Vevang i avskrift.

 

Nettstedet ble ikke oppdatert mellom 20. mars og 22. april. Følgende er lagt ut 22./23. april 2015:

Politiet har henlagt pipetyveri-saken som skjedde i Melhus kirke 21. januar 2015 (eller dagen/natten før).

Det er sendt ut pressemelding om engasjement av privat etterforsker i pipetyverisaken.

Det stod et par notiser i saken i Gaula 11. mars

Det offentliggjøres her to brev til – og en e-post fra – en person i kirkevergens nedlagte orgelkomité. Vedkommende ble brukt av kirkevergen i orgelsaken så sent som i januar 2015. Det som her legges ut er brev sendt vedkommende i mars 2015 og deretter det som han svarte på detteDet første – og viktige – brevet som nå er tilgjengelig, ble sendt vedkommende i juni 2014.

Flere har klaget over kirkevergen til fellesrådet og deretter sendt purring på klagen. Men Melhus kirkelige fellesråd har ikke fått klagen til behandling (i april 2015-møtet). Klagen er bare avvist av leder Asbjørn Buklev, uten at han har lagt den frem for rådet. Les om det i en e-post fra fellesrådsleder, der han også svarer/kommenterer flere spørsmål har har fått.

Konsulent Bjørn Andor Drage er blitt klaget inn for konsulentforeningen (se under menyen Melhus orgelsak....). Saken ble ikke behandlet i foreningens styre, men avvist av leder Boysen. Drage har skrevet svært lite som er offentlig kjent i Melhus-saken. Men ett dokument skrev han allerede i mai 2014. Der kom han frem til at en av de orgelbyggerne som ville bruke flest stemmer fra Aberdeen-orglet vant anbudskonkurransen for nytt orgel i Melhus kirke. Dokumentet er fra mai 2014 og kan sees her. Men kort etter – i begynnelsen av juni 2014 – gikk konsulent Drage inn for den orgelbyggeren som bare ville bruke 7 av de 22 Aberdeen-stemmene. Drage har aldri forklart denne endringen sin, når det gjelder hvilken orgelbygger som kom best ut av anbudskonkurransen. 

Det er bekjentgjort at det blir nytt fellesrådsmøte den 23. april. Klager og brev sendt til rådet er ikke satt på saklisten.

Det er ikke klagemuligheter på vedtak i kirkelig fellesråd i Den norske kirke. En rekke mennesker sendte brev om dette til departementet, med henstilling om endring av §38 i Kirkeloven. Nå har departementet svart: De finner ikke tilstrekkelig grunn til endring.

Eldre sakspapirer og protokoller (f.eks. klager i året 2013) er dessverre nylig fjernet fra nettsiden til Melhus kirkelige fellesråd.

I mai, flere måneder etter at man , ifølge hva som var kunngjort, skulle ha undertegnet kontrakt den 21. januar, er omsider kontrakt med orgelbygger Kuhn undertegnet, ifølge det som kirkeledelsen nå sier. Den 26. mai 2015 var det møte arrangert av Melhus kirkelige fellesråd om saken. Her er artikkel etter møtet, i Trønderbladet den 30. mai.