Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

3. november 2013 – Nettsiden er noe redigert. Siden sist er dessverre nettstedet Kirkemusikk.net/Steinmeyer blitt utilgjengelig eller nedlagt.

18. juli 2013 – Litt redigering er gjort. 

15. juli 2013 – Det legges ikke ut noe (mer) i år. Det har vært noen få brev å finne på offentlig journal, man kan selv finne disse ved å søke etter Nidaros domkirke og f.eks. Riksantikvaren (rubrikken virksomhet) på offentlig journal og be om å få dokumentene tilsendt: www.oep.no/search/

Det har stått noen artikler om det som skjer i domkirken, bl.a. i Adresseavisen og tidsskriftet Fortidsvern. Men siden orglet er tatt ned, så venter vi med å legge ut flere dokumenter i saken, til 2014.

15. juli 2013 – opplysningene på grønn bakgrunn, øverst på nettsiden –  og litt annet er redigert noe.

4. februar 2013: Tidligere domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa hadde et innlegg i Adresseavisen (som avisen fjernet siste del av) – om kulda vest i kirken.

3. november – Riksantikvaren avviser klage på Riksantikvarens avvisning av klage fra NTNU i brev av 1. oktober. Dette kommenteres i et brev fra Institutt for byggekunst, historie og teknologi ved NTNU, datert 23. oktober. 
3. november – Statsråd Aasrud (FAD- kirkedep.) skrev til Arne Gunnarsjaa 16. okt. 2012, og tidligere domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa svarte den 2. november. 
8. oktober – Arne Gunnarsjaa – domkirkearkitekt 1989 - 2006 – har skrevet et viktig og riktig varsel til Riksantikvaren.
4. oktober – Riksantikvaren har sendt ut pressemelding angående Steinmeyerorglet. Men Riksantikvaren ikke har fulgt elementære grunnregler innen kulturminnevern i denne saken. Det er dypt tragisk, både for orglet, kirken og Riksantikvaren. (Se bl.a. alle klagene – som ble avvist uten behandling.)
28. september – Noen redigeringer og endringer på nettsiden.
26. september – Brev fra departementet (FAD) der man ikke svarer på noe som helst, bare "legger til grunn" selvfølgeligheter. 
26. september – Adresseavisen 24. sep. om demontering av orglet.
21. september – Brev fra kirkevergen til Aksjonsgruppen, noen opplysninger.
21. september – Brevet fra Riksantkvaren til Aksjonsgruppen, med avvisning av klage.
19. september – Alt som skrives synes å bli oversett av alle instanser. Orglet blir demontert. Ingen av følgende brev er besvart, intet av innholdet er tilbakevist:
     10. september til Miljøvernministeren m.fl Alarm.;
     11. september til Kontroll- og konstitusjonskomiteen m.fl.; 14. september til Miljøverndepartementet Alarm II;
     16/17. sep. til Miljøverndepartementet/Riksantikvaren Protest Alarm III (etter det brevet skrev riksantikvar Holme at det var avtalt at arbeidet i domkirken skulle stanse, men det fortsatte, ihvertfall dagen etter);
     18. september til Miljøverndepartementet Misbruk av forvaltningslov og 
     19. september etter at demonteringen helt tydelig pågår for fullt: til Miljøvernministeren.
17. september – Kirkevergen har sendt noen opplysninger til Aksjonsgruppen.
17. september – Dag Nilsen hadde nytt innlegg i Adresseavisen 13. sep. Byråkratur.
8. september – Den 3. september sendte pensj. domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa bekymringsmeldinger til FAD, statsråd Aasrud og statsråd Solhjell. K. Kaasa Moe varslet både Miljøverndepartementet og Fad, og bad om oppsettende virkning den 16. august. Miljøverndepartementet svarte at de sendte brevet til Riksantikvaren. Kirkedepartementet (FAD) har ikke svart.
 
8. september – FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) har utarbeidet retningslinjer for Varsling (se særlig side 19-21). Hverken Riksantikvaren, FAD eller Miljøverndepartementet har fulgt statens egne retningslinjer; de er varslet en rekke ganger om kritikkverdige forhold i orgelsaken, men har intet gjort, intet svart.
Det står i statens varslingsrutiner bl.a.: Alle henvendelser skal tas alvorlig. Alle henvendelser skal tas tak i med en gang. De ulike metodene for varsling skal verdsettes likt.
Flere har varslet, bl.a. Gunnarsjaa og Moe, men aldri er det kommet svar.
 
8. september – Avslag fra Riksantikvaren m.m. er (som nevnt under) lagt ut under Brev, vedtak, klager.
Ifølge artikkel i Adresseavisen idag, er det like før Steinmeyerorglet plukkes ned, at orglet skal tas ned om bare noen få dager, det er siste helg med Steinmeyerorglet nå, står det i avisen. Klagene over Riksantikvarens vedtak i saken er ikke ferdigbehandlet, de har blitt avvist av Riksantikvaren, men er ikke behandlet i Miljøverndepartementet ennå.
 
8. september – Nå har flere av de som har klaget på Riksantikvarens vedtak, mottatt avvisning av klagene fra Riksantikvaren (mottatt igår og iforgårs), se Brev, vedtak, klager. Man kan klage på avvisningen, med 3 ukers klagefrist. Riksantikvaren er blitt bedt om å la klagene ha oppsettende virkning, dvs at man ved kirken ikke kan begynne å demontere orglet før klagene er behandlet. Men Riksantikvaren har ikke latt klagene ha oppsettende virkning.
Dette er i strid med hva Jørn Holme – som idag er riksantikvaren – skrev for noen år siden i et hovedverk om lov og kulturminnevern, utgitt av Økokrim i samarbeid med Miljøverndepartementet og Riksantikvaren: 
«Dette [oppsettende virkning] bør normalt bli innvilget, særlig når formålet med klagen ellers vil bli illusorisk.»
(Kulturminnevern, Lov/Forvaltning/Håndhevelse I, s. 236, red. og artikkelforfatter Jørn Holme.)
 
5. september: Arkitektnytt 07/2012 s. 22 – artikkel av Dag Nilsen om saken.
4. september – Idag har vi ved telefon til Riksantikvaren fått vite at ingen av klagene over Riksantikvarens vedtak i orgelsaken blir behandlet, de bare avises alle sammen. Klagene skal da, etter loven, gå til departementet, men Riksantikvaren vil likevel ikke gi klagene oppsettende virkning – dvs orglet kan man begynne å demontere, før klagene er ferdig behandlet. Vi har også fått vite at kontrakten med orgelbygger er undertegnet og at orglets demontering skal snart begynne. Før klager er endelig behandlet! 
26. august – Innlegg i Dag og Tid om orgelsaken Eit jubileum kan nyttas til mykje.
24. august – Tilsynskomiteen og orgelbygger arbeidet ganske anderledes i 1994, enn man gjør i dag – se referat fra tilsynskomiteens møte i 1994.
24. august – diverse avisutklipp:
    15. august – Ny riksantikvar, krever Cato Arveschoug, med bl.a. orgelsaken i begrunnelsen.
   15. august – Kommentar fra Dag Nilsen skal ha men vil ikke betale, 15. august. 
     6. august –  Intervju med Geirmund Lykke, Krf. om samme sak.
     1. august –  kronikk fra to stortingsrepr. fra Høyre om betaling av orgelsaken 
15. august – Les klagen  der tidl. domkirkearkitekt, en førsteamanuensis og en lektor ber departementet utsette orgelsaken.  
13. august – I brev påstås det at direktøren ved NDR har skrevet usannheter i brev. Les dokumentene m.m. her.
13. august – Redigert og ryddet mer.
8. august – Redigert og ryddet litt under Brev, vedtak, klager, m.m.
8. august – Klagen fra Aksjonsgruppen for Steinmeyersaken og Menneskeverd, over Riksantikvarens vedtak.
3. august – Bjørn Kåre Moes og Kristine K. Moes klage over Riksantikvarens vedtak i orgelsaken, vedlegg 123, 4 og 5.
30. juli – Henning Bergersen har innlegg i Nationen Riksantikvar uten legitimitet.
29. juli – Er du fortvilt over Riksantikvaren? Skriv under opprop!  Her er et nytt nettsted: Kulturminneforum.
29. juli – Det blir dobbeltforelesning om orgelsaken under Forskningsdagene, den 29. september. 
29. juli – En rekke nye dokumenter er lagt ut under Brev, klager.
29. juli – En del endringer er foretatt på nettstedet – bl.a. med egen meny for bilder og illustrasjoner.
28. juli – Orgelbygger Scheffler var trukket ut til å gi anbud i orgelsaken. Firmaet trakk seg. Les brevet. Også i: oversettelse.
28. juli – Se tegning til høyre og tegning under Hjem.
27. juli – vedleggene til Arne Gunnarsjaas klage er lagt ut (se under 25. juli).
26. juli – Dag Nilsen har nytt innlegg i Adresseavisen: En mastodont i Domkirken. 
17. juli – Kulturminneverntidsskriftet Gamle hus, hager og interiør har artikkel om Byråkratenes katedral (orgelsaken).
16. juli – Svar til B. Boysen i Dagbladet.
12. juli – Innlegg v/Kristine Kaasa Moe i Adresseavisen – åpent brev til Riksantikvaren.
12. juli – Innlegg v/Bjørn Boysen Dagbladet – forsvarer Riksantikvaren.
11. juli – Innlegg v/Bjørn Boysen i Aftenposten – forsvarer Riksantikvaren.
10. juli – BONO har skrevet nytt brev til NDR, datert 25. juni.
10. juli – 3. juli hadde Riksantikvar Jørn Holme kronikk i Aftenposten der han nevner saken.
 9. juli – Hans Jacob Hansteen, sivilarkitekt, professor emeritus i bygningsvern og tidligere byantikvar i Oslo,
                har skrevet brev til Riksantikvar Jørn Holme i Steinmeyerorgelsaken.
9. juli – Innlegg i Aftenposten om, der Riksantikvaren kritiseres bl.a. i orgelsaken.
6. juli – Orgelskandale i Nidarosdomen stort oppslag på Dagbladets nettside.
6. juli – Vil ødelegge Domen står det i Dagbladet.
3. juli – Her er noen ikke helt nye, men svært viktige dokumenter i saken:
              Sviktende kulturminnevern, brev og klage til Riksantikvaren fra 2007, som han ennå ikke har svart på;
              Tanker vedrørende Arbeidsmåte (du finner det i bedre og "tyngre" kvalitet her) om Steinmeyerorglet og hvordan
              saken bør gripes an, fra 2005, aldri behandlet av noen, men misbrukt i flere sammenhenger; og
              det brevet (søknad) om å få utrede saken gratis for departementet som Bjørn Kåre Moe skrev på
              Kirkedepartementets oppfordring i 2006, men kontakten ble brutt etter inngripen fra andre.
29. juni – Nytt lagt ut under Hjem.
28. juni – Her er Riksantikvarens vedtak om orgeloppstillingen. Det er klagefrist på 3 uker og vedtaket vil bli påklaget.
27. juni – Det er satt ut påstander om at Wagnerfasaden skjulte like mye eller mer av Rosevinduet enn Kuhns orgelprosjekt
              vil gjøre. Det medfører ikke riktighet. Les en redegjørelse her.
27. juni – På grunn av bevilgningen, Riksantikvarens godkjenning og BONO som ikke går til sak, kan kampen for å berge
              rosevinduet – og orglet fra en håpløs plassering – være tapt. Det er i tilføyd opplysninger under Hjem. 
27. juni – Dag Nilsen skriver åpnet brev til Stortinget m.fl. om orglet og rosevinduet i Nationen.
27. juni – Adressa har nytt kjempeoppslag om de 53 millioner og Riksantikvarens godkjennelse av prosjektet.
26. juni – Avisartikkel om tilleggsforslag fra Høyre i formannskapet.
              at orglet er helt ferdig til jubileet. Det ble sendt inn en rekke protester og advarsler til formannskapet på forhånd.
25. juni – Brev av orgelbygger Torkildsen fra 2010 om Steinmeyerorglet er viktig i sammenhengen.
25. juni – Brev og bilde ble sendt av K. K. Moe til formannskapet i Trondheim før møtet imorgen.
25. juni – Her er bilde som viser hva som skjules av rosevinduet, 28 meter fra veggen for en voksen person.
25. juni – Bjørn Kåre Moe har skrevet om betegnelsen Rosevinduet, etter at man ved domkirken har begynt med en
              «ny-tolkning» av hva vinduet er. Her er med bilder og mange opplysninger.
25. juni – Lotte Sandberg i Aftenposten etterlyser atter Riksantikvaren i saken der deler av Rosevinduet skal skjules..
25. juni – Tidligere domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa peker på noen viktige, store problemer med orgeloppstillingen.
22. juni – NDR har svart BONO, men de utredningene direktøren skriver om, finnes ikke,
22. juni – Ifølge Adresseavisen er det flertall – Ap, Kr.f, V – for å betale/garantere kostnaden for orgelrestaureringen i
               formannskapet på møtet tirsdag 26. juni. 
              BONO forvalter rettighetene til Gabriel Kielland. Oppsettingen av orglet foran rosevinduet kan stride mot
              Åndsverkloven.
20. juni – Sakspapirer til formannskapsmøte tirsdag 26. juni kl. 09.00 der man foreslår 53 millioner til orgelsaken over tre år.
20. juni – Vi leser i Adresseavisen (men har ikke papiravis til å legge ut ennå) at rådmannen i Trondheim foreslår at det
               bevilges 53 millioner til orgelsaken over tre år, slik at orglet kan tas ned iår. Det blir ikke kororgel før i 2015 i
               denne planen,  man mister gudstjenesteinstrumentene i flere år. 
18. juni – en av leserne gjorde oppmerksom på at Jørn Holmes innlegg manglet. Takk! Er nå lagt inn på rett dato: 4. juni.
18. juni – Et avisinnlegg fra 2009, er like aktuelt nå, som da: Kirken vil makt, ikke sannhet.
17. juni – Kirkeverge Nordgård kommenterer manglende arkitekt, i Adresseavisen 16. juni.
16. juni – Brev fra Arvid Holme er lagt ut, han trakk seg i protest fra Trondheim kirkelige fellesråd i 2009.
16. juni – Marit Selfjord  har innlegg om herskerteknikk fra Kolnes side.
16. juni – Norske arkitekters landsforbund  krever arktiektfaglig uttalelse.
16. juni – Kronikk av Kaasa Moe. om orgel, rosevindu, vind og vær og annet.
15. juni – Det ble ikke penger til orglet på revidert nasjonalbudsjett ved stortingsbehandlingen idag.
15. juni – Kronikk på Adresseavisens nettside Orgel, rosevindu, vind og vær.
14. juni – intervju med bl.a. Dag Nilsen og to avisinnlegg (fra Aksjonsgruppen bl.a.) er lagt ut under Presse.
13. juni – Innlegg av sivilarkitekt Dag Nilsen under Presse.
12. juni – Orgelsaken er atter nyhet på Fortidsminneforeningens nyhetsside.
12. juni – Avisutklipp med Riksantikvaren, kirkevergens konsulent Kolnes og kommunalråd Stene, under Presse.
10. juni – er noen flere opplysninger skrevet inn under Prøveprosjektet 2003-2005.
9. juni – fra Adresseavisen den 6. juni om Ingen statlige midler til orgel, se Presse.
8. juni – rask vei til sentrale dokumenter m.m. på forsiden er satt inn. 
8. juni – se  helsides bilde av Rosevinduet og om menneske- og verdisyn av Erland Kiøsterud.  Takk til ham og Aftenposten. Rosevindufotografiet var illustrasjon til teksten.
8. juni – Brev fra BONO – billedkunst opphavsrett i Norge – til NDR og Riksantikvaren om Rosevinduet og Steinmeyerorglet.
8. juni – i innlegg av tidl. domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa i Adresseavisen står det om systemsvikt ved NDR.
7. juni – er lagt ut innlegg i Adresseavisen fra Mari Valset om prøveoppstilling.
6. juni - er det lagt ut nye opplysninger og gjort diverse redigeringer på nettstedet.
6. juni. I dagens Adresseavis står at det er lite sannsynlig med bevilgning til orgelplanene på revidert nasjonalbudsjett.
6. juni – Nytt innlegg om prøveoppstilling, ved Mari Valset. Dette legges ut så snart vi har fått scannet den.
4. juni – innlegg i Adresseavisen av riksantikvar Jørn Holme.
3. juni – står det mye om saken på Fortidsminneforeningens nyhetsside.
2. juni – er liste over ubesvarte brev i orgel- og interiørsaken til Riksantikvaren i tiden 2005 - 2007 lagt ut under Ubesvart.
2. juni – fra Bjørn Kåre Moe til styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider før møtet 23. mai lagt ut under Brev.
2. juni – er noe nytt lagt ut under Pressebl.a. innlegg av Bjørn W. Lunde, og det er ryddet litt på nettstedet.
1. juni – se Nationen: Skandalen i Nidarosdomen og Boysens kronikk Da Nidarosdomen var for liten med kommentar: Presse
31. mai er lagt  datategningsserie av orglet gjenreist, slik det er vedtatt, under Hjem.
30. mai har Adresseavisen et intervju med Kristine Kaasa Moe som sier at ledelsen i orgelsaken må gå
30. mai er lagt ut under Presse uttalelse fra Riksantikvaren og fra Bjørn Boysen.
30. mai er lagt ut avisinnlegg i Adresseavisen 26. mai og i Aftenposten 30. mai.
28. mai se brev til direktør for NDR om Falsum i saksfremlegg, og det som foranlediget brevet, under Brev.
25. mai skriver Adresseavisen og Aftenpostens nettavis om vedtaket som er gjort, se under Presse.
24.05.2012 - igår vedtok NDR (se sakspapir med forslag til vedtak - som ble vedtatt)  Kuhns orgelplaner, se tegninger. 
22.05.2012 er lagt ut tre sider fra Byavisa i Trondheim Dommedag for Rosevinduet under Presse.
22.05.2012 er lagt ut en kronikk i Nationen og innlegg i Adresseavisen under Presse.
21.05.2012 skriver Lotte Sandberg i Aftenpostens nettutgaveKan Nidarosdomens rosevindu sperres?
16.05.2012 er lagt ut kopi fra dagens Adresseavis under Presse.
18.05.2012 er lagt ut nytt innlegg Hva skjer i Nidarosdomen? og et innlegg om Rosevindaua bør vernast under Presse.
11.05.2012 se en artikkel om Rosevinduet i fare under Presse  og kronikk om Rosevinduet i fare er lagt ut på Disen Kolonial.
7.05.2012 er lagt ut klage over Riksantikvaren (til Miljøverndepartementet) under Brev.
4.05.2012 er det lagt ut e-postadresse til nettstedets administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.05.2012 ble bilder/tegning m.m fra 1930 og 1938 ut under Hjem og det ble endret litt på oppsettet på nettstedet.
29.04.2012 Bjørn Kåre Moes brev til Riksantikvaren Kulturminnefaglig sammenbrudd lagt under Brev
27.04.2012 Statsautorisert revisor Knut Løkens uttalelse om orgelsaken og kirkelige fellesråd. Se under Refusert. Ubesvart.
24.04.2012: Ny avisartikkel under Presse.
22.04.2012: Avisartikler og leserinnlegg fra Adresseavisen under Presse.
17.04.2012: Sviktende Kulturminnevern (klage over Riksantikvaren – ubesvart) under Refusert. Ubesvart.

Nettstedet åpnet i april 2012 med opplysninger om skrifter om Steinmeyerorglet, cd-innspilling, og om Aksjonsgruppen for Steinmeyerorglet og menneskeverd, m.m.

Subcategories