Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

10. januar 2013 – Arne Gunnarsjaa skriver om kulda i vest.

4. oktober – Riksantikvaren har sendt ut pressemelding angående Steinmeyerorglet. Men Riksantikvaren ikke har fulgt elementære grunnregler innen kulturminnevern i denne saken. Det er dypt tragisk, både for orglet, kirken og Riksantikvaren. (Se bl.a. alle klagene – som ble avvist uten behandling.)

26. september – Adresseavisen 24. sep. om demontering av orglet.
17. september – Dag Nilsen hadde nytt innlegg i Adresseavisen 13. sep. Byråkratur.
Arkitektnytt 07/2012 s. 22 – artikkel av Dag Nilsen om saken.
24. august – Innlegg i Dag og Tid om orgelsaken Eit jubileum kan nyttas til mykje.
20. august – Frykter arbeidsstart før klage er behandlet: Fortidsminneforeningens nyhetsside – og her. 
15. august – Ny riksantikvar, krever Cato Arveschoug, med bl.a. orgelsaken i begrunnelsen.
6. august –  Intervju med Geirmund Lykke, Krf. om samme sak.
1. august –  kronikk fra to stortingsrepr. fra Høyre om betaling av orgelsaken 
30. juli – Henning Bergersen har innlegg i Nationen Riksantikvar uten legitimitet.
26. juli – Dag Nilsen har nytt innlegg i Adresseavisen: En mastodont i DomkirkenHer er bedre bildekvalitet på illustrasjonen.
17. juli – Kulturminneverntidsskriftet Gamle hus, hager og interiør har artikkel om Byråkratenes katedral (orgelsaken).
13. juli – og 14. juli Svar til B. Boysen i Dagbladet.
12. juli – Innlegg v/Kristine Kaasa Moe i Adresseavisen – åpent brev til Riksantikvaren ang. utredninger. Riksantikvaren har ikke svart to uker etter!
12. juli – Innlegg v/Bjørn Boysen Dagbladet – forsvarer Riksantikvaren.
11. juli – Innlegg v/Bjørn Boysen i Aftenposten – forsvarer Riksantikvaren.
6. juli – Orgelskandale i Nidarosdomen stort oppslag på Dagbladets nettside.
6. juli – Vil ødelegge Domen står det i Dagbladet.
5. juli – Innlegg i Aftenposten, der orgelsaken nevnes. 
3. juli – hadde Riksantikvar Jørn Holme kronikk i Aftenposten der han nevner saken. 
27. juni – Dag Nilsen skriver åpnet brev til Stortinget m.fl. om orglet og rosevinduet i Nationen.
27. juni – stort oppslag i Adresseavisen om bevilgning av 53 millioner og Riksantikvarens godkjennelse av prosjektet. 
             Orgelbygger Kuhn kan ikke garantere at orglet blir ferdig til grunnlovsjubileet.
25. juni – Lotte Sandberg i Aftenposten tar atter opp saken og etterlyser Riksantikvaren.
25. juni – Tidligere domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa peker på flere kritiske punkt i orgelsaken i innlegg.
22. juni – Det blir flertall – Ap, Kr.f, V– for å betale de 53 millioner til orgelrestaureringen i formannskapet på møtet
              tirsdag 26. juni. (Programmet nekter å laste ned artikkelen, nye forsøk gjøres senere.)
21. juni –Orgelvedtak i strid med åndsverkloven – i Adresseavisen om brev fra BONO til NDR.
20. juni – Innlegg ved Dag Nilsen.
20. juni – Forslag til Trondheim formannskap om 53 millioner til orgelsaken over tre år.
19. juni – Nytt intervju/innlegg fra Boysen og fra Gunnarsjaa.
18. juni – Et avisinnlegg som er tre år gammelt, men like aktuelt: Kirken vil makt, ikke sannhet.
16. juni – kirkeverge Nordgård kommenterer manglende arkitekt.
15. juni – Orgel, rosevindu, vind og vær ny kronikk ved K. K. Moe i Adresseavisen.
15. juni – Norske arkitekters landsforbund har engasjert seg, se artikkel i Adresseavisen.
15. juni – kronikk av Kristine Kaasa Moe i Adresseavisens nettutgave. 
14. juni – intervju med Dag Nilsen med flere i Adresseavisen.
14. juni – innlegg fra Aksjonsgruppen for Steinmeyerorgelet og menneskeverd etter Kolnesintervju og innlegg.
14. juni – innlegg fra Kristine Kaasa Moe i Adresseavisen.
13. juni – Særdeles tarvelig datagrafikk skriver sivilarkitekt Dag Nilsen bl.a. i Adresseavisen.
12. juni – Orgelsaken er atter tema på Fortidsminneforeningens nyhetsside.
12. juni – intervju med kommunalråden Trondheim, i Adresseavisen, om økonomi o.a.. 
11. juni Konsulent for Riksantikvaren og for kirkevergen, Stein Johannes Kolnes, har både innlegg og intervju i Adressa.
9. juni. Artikkel i Adresseavisen den 6. juni: Ikke statlige midler til orgel.
8. juni. Søndag 3. juni hadde Aftenposten et helsides bilde av Rosevinduet ved siden av Når ingen ser deg av Erland Kiøsterud.
             M.t.p. verdi- og menneskesyn er Kiøsteruds tekst relevant her. Takk til ham og Aftenposten for at vi får legge den ut. 
8. juni. Stopp arbeidet med Kuhn prosjekt, skriver pensj. domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa i Adresseavisen.
7. juni: se innlegg med svar til riksantikvar Holme fra Aksjonsgruppen for Steinmeyerorgelet og menneskeverd.
4. juni står det mye om saken påFortidsminneforeningens nyhetsside.
3. juni stod det helsides bilde av Rosevinduet i Aftenposten. Vi har søkt om å få legge det ut.
2. juni innlegg i Adresseavisen av Bjørn W. Lunde: Riksalarm.
1. juni kronikk i Nationen Skandalen i Nidarosdomen.
1. juni artikkel i Adresseavisen om politikere som går inn for penger til orglet.
1. juni kronikk i Adresseavisen av Bjørn Boysen: Da Nidarosdomen var for liten.
1. juni kronikk i Adresseavisens nettavis av Bjørn Boysen Da Nidarosdomen var for liten.
30. mai Adresseavisen har intervju med Kristine Kaasa Moe som sier at ledelsen i orgelsaken må gå.
30. mai står innlegg i Aftenposten Riksantikvarens fravær.
26. mai skriver Anna Karin Aarvik Må vi henge i taklampen for å få se kvinners bidrag? i Adresseavisen.
25. mai står Adressas artikkel i Aftenposten med et tillegg der Kristine Kaasa Moe kritiserer hele orgelsaken.
25. mai står det i Adresseavisen, bl.a. i intervju med Slungård, om det som er vedtatt med orglet.
24. mai skriver Mari Valset innlegg om rosevinduet som inspirasjon for Alan Patons store roman.
22. mai 2012 står innlegg i Adresseavisen, av Kristine Kaasa Moe, Domkirkeorglet og styret for Restaureringen.
22. mai 2012 står artikkel m.m. i Byavisa i Trondheim, Dommedag for Rosevinduet.
21. mai 2012 skriver Lotte Sandberg i Aftenpostens nettutgave Kan Nidarosdomens rosevindu sperres?
22. mai 2012 står det kronikk i Nationen, av Sjur Harby, om saken Hva er det med Norge?
18. mai 2012 står nytt, kritisk innlegg i Adresseavisen, av Merete Støvring, siv.ing, veterinær og gårdbruker.
18. mai 2012 skriver Jon Bech i Dag og Tid om rosevinduet som har inspirert stor litteratur - Gråt mitt elskede land av Alan Paton.
16. mai 2012 i Adresseavisen nevnes nye tegninger fra Kuhn nye tegninger fra orgelbygger Kuhn.
11. mai 2012 står Rosevinduet i fare, i avisen Dag og Tid.
9. mai 2012 står kronikken Rosevinduet i fare (av Kristine Kaasa Moe) i avisen Gaula.
24. april 2012 skriver Adresseavisen om et møte i departementet med tre utsendinger fra Trondheim.
14. april I Adresseavisen står det at statsråden ikke vil gi penger til saken. Les det her.  I tre aviser som fulgte etter
            Bjørn Kåre Moes innlegg, stod det innlegg av signaturene Irene, Mari Valset og tidligere domkirkearkitekt Arne
            Gunnarsjaa. Du finner alle de fire innleggene i Adresseavisen her.
29. mars i Adresseavisen under Debatt, stod et innlegg av Bjørn Kåre MoeHan ber her om en prøveoppstilling i kirken,
            slik at bevilgende myndigheter og folk flest kan se hva de har i vente. 
28. mars 2012 hadde Adresseavisen nok en artikkel, denne gang om spørsmål om statlig støtte.
27. mars 2012 hadde Adresseavisen en stor artikkel om restaurering/gjenreisning av orglet i vest.
 
I tiden 2006-2009 la Aksjonsgruppen for Steinmeyerorglet og menneskeverd ut brever, avisutklipp, m.m. på en nettside, som nå dessverre ikke lenger finnes. Det undersøkes om nettsiden igjen kan bli tilgjengelig.